Obchodní podmínky

Závaznost objednávek

Každá objednávka, kterou kupující odeslal přes internetový obchod je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Objednávka obsahuje název zboží, cenu s DPH a Vámi zadané údaje. Cena zboží neobsahuje náklady na dopravu. Ceny za dopravu jsou stanoveny v odstavci Náklady na doručení zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat (např. v požadovaném množství). V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího.

Kupující má na základě, uzavřené kupní smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku (např. přes internetový obchod), zákona o ochraně spotřebitele č. 367/2000 Sb., právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku. Kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (firmy s IČ), toto právo nemají. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlému opotřebení, zkáze či zastarání. Záruka na zboží je v tomto případě poskytována dle občanského zákoníku. Postup odstoupení od kupní smlouvy je popsán v odstavci Zásilkový obchod

Storno objednávky

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží – dodavatel již nemá zboží na skladě nebo výrazně změnil cenu). V případě stornování objednávky kupujícím je kupující povinen uhradit vzniklou škodu, pokud bylo již zboží zasláno (výlohy spojené s dodáním, náklady na dopravu) a pokud bylo zboží dle požadavků přizpůsobeno nebo přímo na míru objednáno, tak vzniklou škodu v plném rozsahu.

Dodací lhůty

Expedice zboží se pohybuje ve většině případů od 1 do 7 dnů a maximálně do 14-ti dnů od doručení Vaší objednávky. Pokud nebude zboží vyexpedováno do 2 týdnů, obdržíte informaci o stavu Vaší objednávky formou sms nebo e-mailu.

Doprava a přebírání zboží

Zboží zasíláme přepravní službou PPL (službu volí kupující v objednávce). PPL doručuje od 8:00 do 18:00 hod., ve vybraných lokalitách lze domluvit večerní doručení od 17:00 do 21:00 hod. Zásilku si lze nechat doručit i do výdejní sítě PPL ParcelShop. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura, nebo paragon, sloužící zároveň jako daňový doklad a záruční list, je přiložena (přiložen) k zásilce.

Způsoby platby

 • Na dobírku – zboží zaplatíte při jeho převzetí.
 • Kartou při osobním odběru v prodejně – zboží zaplatíte Vaší platební kartou. Přijímáme karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Adresa a otevírací doba je uvedena v kontaktech.
 • Hotově při osobním odběru v prodejně – adresa a otevírací doba je uvedena v kontaktech.
 • Předem převodem na účet na základě zálohové (proforma) faktury, pouze instituce – převodem na účet zboží uhradíte na výzvu k úhradě, kterou Vám zašleme spolu s potvrzenou objednávkou a po jejím uhrazení Vám zboží zašleme.
 • Poukaz zdravotní pojišťovny – máte-li poukaz, můžete jej zaslat poštou nebo přinést do naší prodejny zdravotních pomůcek Polámaný mraveneček, Rybná 11, Praha 1, 110 00. Po jeho obdržení Vám pomůcku doručíme/vydáme (cena rozvozu po Praze 150,- Kč, objednávky nad 4500,- Kč rozvážíme po Praze zdarma, cena dopravy do ostatních regionů je závislá na typu pomůcky). Je-li pomůcka hrazena částečně, doplatíte pouze rozdíl formou dobírky. Informaci o výši doplatku Vám poskytne Váš ošetřující lékař.

Náklady na doručení zboží

 • Osobní odběr v prodejně Rybná 11, Praha 1 – zdarma
 • Objednávky nad 4500,00 Kč – doprava zdarma
 • Doprava + platba na dobírku – 160,00 Kč s DPH
 • Doprava + platba převodem – 129,00 Kč s DPH
 • Doprava + platba na poukaz zdravotní pojišťovny – cena dopravy po Praze 150,- Kč, objednávky nad 4500,- Kč zdarma, cena dopravy do ostatních regionů dohodou (podle typu pomůcky)

Záruční doba a záruka

Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku. Záruční doba dle Občanského zákoníku je stanovena na 24 měsíců. Pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 12 měsíců. Návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad: účtenka nebo faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (v závislosti na výrobci).

Zánik záruky

 • Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné).
 • Mechanickým poškozením.
 • Neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním.
 • Použitím, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití.
 • Používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci.
 • Poškozením vnějšími vlivy nebo živly nebo bylo-li zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou).
 • Zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám.

Reklamace zboží

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím ve vhodném a dostatečně chránícím obalu na adresu uvedenou v kontaktech, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a originál záručního listu či jiný průkazný doklad pro reklamaci (např. daň. doklad). Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradí prodejce. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a zboží se zasílá zákazníkovi zpět na jeho náklady.

Zásilkový obchod

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned, před prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce, neboť veškeré zboží je pojištěno. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího): V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této  lhůtě, postupujte dle níže uvedených podmínek:

 1. Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
  • Musí byt v původním nepoškozeném obalu.
  • Nesmí být použité (musí mít všechny ochranné folie).
  • Musí být nepoškozené.
  • Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s dokladem o koupi.
 2. Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat! Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme poštovní poukázkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. V případě, že si kupující vyzvedne zboží osobně na prodejně, má tedy možnost si zboží řádně vyzkoušet, nevztahuje se na zboží 14 denní lhůta na vrácení kupní částky. Spotřebitel také není oprávněn, tímto způsobem, odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlému opotřebení, zkáze či zastarání.

Informace pro spotřebitele o odběru použitého elektrozařizení:

Dle novely zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, Vám nabízíme možnost zjištění, Vašeho nejbližšího místa odběru použitého elektrozařizení na stránkách www.asekol.cz.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Abychom Vám mohli nabídnout naše všechny služby, potřebujeme evidovat některé Vaše údaje. S Vašimi daty zacházíme jako s důvěrnými informacemi a chráníme je před zneužitím. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vyjímku tvoří pouze veřejný dopravce, kterému je na objednávce přepravy předáváno nezbytně nutné množství údajů sloužící pro bezproblémové dodání zboží.

Při vyřizování Vašich objednávek zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Identifikační údaje - jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČ a DIČ pokud jste podnikatel.
 • Kontaktní údaje - e-mailová adresa, telefonní čísla, adresa pro doručení, fakturační adresa.
 • Údaje o vašich objednávkách - zboží a služby, které jste si objednali, způsob doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.

Své identifikační a kontaktní osobní údaje si můžete upravit v registračním formuláři (změna registrace). Pokud požadujete vymazání všech Vašich osobních údajů, které máme uloženy, napište nám na info@zdravotni.cz a my všechny vaše údaje smažeme.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech (za zde uvedených podmínek). Registrací v rámci internetového obchodu automaticky souhlasíte, že můžete být informováni o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem, poštou, telefonicky, nebo jiným způsobem. Pokud si nebudete přát získávat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit v registračním formuláři (změna registrace) a my Vás z této databáze odstraníme.

Nahoru

 
 
 
Kategorie
 
Rychlý kontakt
Mobil +420 777 709 193
Telefon +420 224 819 360
Email objednavky@zdravotni.cz
 
InfoBox
 

Tip na nákup

 

Nově nabízíme

 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace